Tuesday, January 19, 2010

Rancangan Pengajaran Tahunan

Rancangan Pengajaran Tahunan dan panduan untuk membuat RPT bagi matapelajaran-matapelajaran tertentu boleh didownload dari laman web akademikpahang.edu.my

Sunday, January 3, 2010

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi semua mata pelajaran boleh didownload
disini